پنج شنبه, 21 آذر 1398  
■ اخبار

اطلاعیه ثبت نام و پرداخت هزینه های کنفرانس

اطلاعیه ثبت نام و پرداخت هزینه های برای شرکت در دومین کنفرانس معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران

ادامه مطلب

زمان برگزاری دومین کنفرانس معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران

زمان برگزاری دومین کنفرانس معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران چهارشنبه 27 آذر ماه می باشد.

ادامه مطلب
■ حامیان همایش
■ محل برگزاری کنفرانس
■ دبیران همایش
دبیر علمی همایش

دکتر فرهاد صمیمی نمین

دبیر اجرایی همایش

دکتر آرمین سلسانی

■ برگزار کننده